6492.jpg

大順農機 TS-M80A型自走式圓盤割草機 割稻樁作業

6500.jpg

6483.jpg

6482.jpg

6485.jpg

6486.jpg

6487.jpg 6488.jpg

6490.jpg 6491.jpg

6484.jpg 6493.jpg

6496.jpg

6494.jpg

6497.jpg

 

6499.jpg

2014'10 TS-M70, M70A, M80A 自走式割草機-DM正面

2014'10 TS-M70, M70A, M80A 自走式割草機-DM背面  

 

 

    全站熱搜

    大順農業機械 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()